Hyvinvoinnin ja optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi tarvitaan hermoston toiminnan kartoittamisen ja valmentamisen lisäksi Sensofysiopalveluita. Sensofysiopalvelut ovat suomalaisen terveydenhuollon ammattilaisten toteuttamia hoitoja, ohjauksia ja valmennuksia.

Lue lisää palveluista ja niiden saatavuudesta SensoCenter.fi -osoitteesta.